Velgørenhed og socialt ansvar

Velgørenhed og socialt ansvar er noget vi i Tronier Nedbrydning vægter højt. At være involverende og støttende, skabe hygge og socialt samvær kræver ofte meget lidt og derfor forsøger vi at have øje på, hvor lidt der ofte skal til for at gøre en forskel.

Vi samarbejder med Horsens og Hedensted Kommune og fungerer som virksomhedscenter for unge med udfordringer, som giver mulighed for praktik, arbejdsprøvning, udredningsforløb mv.

Horsens Kommune udtaler:

Tronier Nedbrydning har været en god samarbejdspartner gennem en årrække og været aktivt deltagende i at tage unge mennesker med behov for opkvalificering ind i virksomheden.

"Tronier har vist sig som en troværdig samarbejdspartner, hvor en aftale er en aftale. Tronier og de ansatte har vist stor forståelse for det, at arbejde med unge på kanten af arbejdsmarkedet. Tronier gør en forskel og er med til at få ledige ud af det kommunale system".

Jobcenter Horsens 2017
Virksomhedskonsulent Vivian Kyed