Djurs Sommerland

Den 15.6.2017 arrangerede Tronier Nedbrydning en tur til Djurs sommerland for en specialklasse også kaldet centerafdelingen fra Hældagerskolen i Vejle. Ialt var 36 børn fra 0 - 9 klasse samt 19 voksne med på turen.

Centerafdelingen er et tilbud til børn med et fysisk handicap som også har specifikke kognitive vanskeligheder. Richards motivation for netop dette tiltag og denne tur hviler på en særlig gruppe børn, som der er et sjældent fokus på sammenlignet med f.eks. børn med kræft. Målet var at give en særlig gruppe børn en positiv, sjov og uforglemmelig oplevelse trods fysiske og/eller kognitive udfordringer - en dag på børnenes præmisser.

Efter turen har vi modtaget billeder, som vi med stor glæde har fået lov at uploade på siden og vi har desuden modtaget tilbagemeldinger om, at det havde været den fedeste dag, udtalt af både børn samt voksne.