Miljøscreening og Miljørapport

Tronier Nedbrydning udfører miljøscreening for Asbest, PCB, bly og tungmetaller, samt udarbejdelse af miljørapporter i samarbejde med VBM laboratoriet. Inden nedrivningsarbejde igangsættes sikrer vi, at bygningen er kontrolleret for miljøfarlige stoffer og at disse er fjernet.

Miljøsanering

Vores medarbejdere er alle uddannede og certificerede i henhold til gældende lovkrav, hvorfor du trygt kan regne med, at sundhed og miljø varetages med omhu og at miljøproblematiske materialer håndteres og bortskaffes på forsvarligt og korrekt vis.

Desuden benytter vores medarbejdere nødvendige personlige værnemidler samt specialudstyr i forbindelse med asbestsanering.

Hos Tronier Nedbrydning tilbyder og udfører vi Bly, PCB og Asbest sanering.