Støvvæg på Danapak

Grundet flytning af maskine på Det gamle Danapak, fik vi til opgave at bygge en støvvæg for at beskytte maskinen mod støv under flytningen.