Miljøscreening og Miljørapport

Tronier Nedbrydning udfører miljøscreening for Asbest, PCB, bly og tungmetaller, samt udarbejdelse af miljørapporter i samarbejde med VBM laboratoriet. Inden nedrivningsarbejde igangsættes sikrer vi, at bygning er kontrolleret for miljøfarlige stoffer og at disse er fjernet.