Miljøsanering

Vores medarbejdere er alle uddannede og certificerede i henhold til gældende lovkrav, hvorfor du trygt kan regne med, at sundhed og miljø varetages med omhu og at miljøproblematiske materialer håndteres og bortskaffes på forsvarligt og korrekt vis.

Desuden benytter vores medarbejdere nødvendige personlige værnemidler samt specialudstyr i forbindelse med asbestsanering.

Hos Tronier Nedbrydning tilbyder og udfører vi Bly, PCB og Asbest sanering