Een dag skulle der til for at fjerne taget på villa ejendom i Vejle.

INT_POS: 
13