Delvis nedrivning på Ceres Bryggerierne i Århus.

INT_POS: 
6